TANCAMENTS D'ALUMINI

Els tancaments són els elements que envolten i tanquen un espai en qüestió, normalment enllaçats sempre a vidres per formar les finestres d’un habitatge.

D’entre les tipologies existents, els tancaments d’alumini amb trencament de pont tèrmic són perfectes per a qualsevol tipus d’habitatge independentment de les seves dimensions, ja que permeten l’aïllament tèrmic de l’habitatge amb l’exterior.

És un material versàtil que pot combinar-se perfectament amb tot tipus de vidres, així doncs com més gruixuts i forts siguin els vidres que s’utilitzen per realitzar el tancament, més ajudaran en aïllament.

Cal saber que els tancaments d’alumini són estètics i amb precisos acabats.