REFORMES INTEGRALS

Les reformes integrals són la remodelació total o parcial d’un habitatge o edificació per tal d’aconseguir una millora pràctica, funcional i/o estètica.

El nostre objectiu és, per tant, que els nostres clients aconsegueixin una millora i optimització dels seus espais per tal que puguin viure en aquests durant una llarga etapa.

Les reformes integrals es basen en 3 punts, els quals són de gran importància per aconseguir bons treballs, els quals es completen mitjançant un bon equip humà i tècnic.

  • La distribució d’espais
  • Els materials
  • Els colors