OBRA NOVA

Una obra és una alteració o modificació física d’una finca o una altra edificació ja existent. Es realitza per tal d’augmentar en superfície o volum, o per reestructurar la seva configuració legal alterant la seva estructura.

L’obra nova, en canvi, és la manifestació pública des del punt de vista civil dels edificis o la millora d’aquests, els quals s’incorporen a la finca.

En definitiva, es tracta d’inscriure una edificació mitjançant una escriptura notarial en el registre de la propietat, per donar-li un caràcter públic, és a dir per poder afirmar a la societat que hem realitzat una obra i que la mateixa és nostra. La seva inscripció en el Registre de la Propietat suposa la creació d’una finca registral per desaparició de la finca registral de procedència.

Què oferim?

  • Responsabilitat.
  • Serietat.
  • Predisposició.
  • Comprensió.
  • Esforç, treball i eficacia.