Política de privacitat

Boigrey Obres i Serveis, SLU (en endavant “GRUP TELLO”) l’informa de la seva política sobre protecció de dades de caràcter personal.

GRUP TELLO es reserva el dret a modificar-la, informant-lo prèviament dels canvis que s’hi produeixin, mitjançant aquest avís.

Vostè facilita voluntàriament les seves dades personals, mitjançant qualsevol formulari d’aquest lloc web o en un missatge de correu electrònic, i acceptant-ne l’enviament, autoritza expressament GRUP TELLO perquè tracti i incorpori en un fitxer de la seva propietat les dades remeses.

La finalitat de la recollida i el tractament de les dades personals que ens faciliti és poder contactar amb vostè per gestionar la seva demanda, donar-hi resposta i informar-li sobre els serveis que ofereix aquesta entitat, a través de qualsevol mitjà de comunicació, fins i tot el correu electrònic i sms.

GRUP TELLO ha adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l’alteració, la pèrdua o el tractament no autoritzat de les dades personals que ens faciliti, ateses les limitacions que presenta Internet. En particular, GRUP TELLO garanteix l’aplicació de les mesures de seguretat recollides en el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i, si escau, la normativa vigent i d’aplicació a cada moment.

GRUP TELLO manifesta el seu compromís de confidencialitat envers el tractament de les seves dades

personals.

En tot moment vostè té dret a accedir a la informació que li afecta, rectificar-la si és errònia, cancel•lar-la o oposar-se al fet que sigui tractada, dirigint-se per correu electrònic a l’adreça info@localhost o per escrit a GRUP TELLO, C. de la Rutlla, 194, 17003 Girona.

GRUP TELLO utilitza cookies de Google Analytics per obtenir més informació sobre les cookies de tercers que es fan servir faci clic aquí.

Aquesta política de privacitat només és aplicable al lloc web de GRUP TELLO, per la qual cosa no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres webs.