20 Feb

El Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021: Ajudes i subvencions per a reformes i rehabilitacions de cases i edificis

 

El nou Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 és un document aprovat pel Consell de Ministres que inclou diferents ajudes, d’entre elles algunes destinades a la rehabilitació d’habitatges i al lloguer.

El Ministre de Foment, explicava que “per primera vegada l’ajudes de rehabilitació per a edificis es podran concedir a habitatges unifamiliars i també de forma individualitzada a un habitatge que formi part d’un edifici. A més, es destinaran de manera preferent a habitatges anteriors a l’any 1996 -en l’últim pla era 1981-, la qual cosa augmenta en un terç el nombre de possibles beneficiaris. Els ajuts s’incrementen amb caràcter general del 35% al ​​40% de la inversió, percentatge que s’eleva fins al 75% en el cas de persones amb discapacitat i més de 65 anys.” A més, el pla també explica que les ajudes seran incrementades en un 25% si els joves rehabiliten el seu habitatge en poblacions de menys de 5000 habitants. Però què ve a dir tot això? El principal és que ara les comunitats de propietaris tindran diners puúblics per a rehabilitar zones comunes, així com també poden demanar aquesta subvenció els habitatges unifamiliars i els pisos individuals.

Finalment, destacar que el màxim ajut a percebre pot ser de 3000€ en cas que es realitzin obres de conservació a l’habitatge, mentre que en cas de millora d’accessibilitat, la quantitat màxima serà de 8000€ i fins a 14000€ per casa en cas que hi resideixi una persona amb discapacitat. De totes maneres, la quantitat màxima no podrà superar el 40% de la inversió sempre i quan els ingressos no siguin inferiors a tres vegades l’Iprem i/o resideixi a l’habitatge una persona amb discapacitat o de més de 65 anys i les obres siguin amb motiu de promoure l’accessibilitat.

Posts relacionats